new tai | old tai | 中文

ᩕᨲᩣ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ,ᩀ᩵ ᨲᩬ᩷ ᩉ᩶ᩣ ᩮᨾᩥ ᩱᨴ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷“ᨽᩣ ᩱᨡ᩶” ᩉ᩾ ᩮᩁᩬᩥ ᩱᩈ

作者: 时间:2020-02-27 15:48:14

0226-03JJZK-002-63400-原文件.jpg

ᩮᩮᨲ᩵ ᨲ᩾ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨾᩣ,ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨾᩥ ᨩᩥ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨴᩦ ᩮᩮᩁ᩶、ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ、ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩬ᩵ᨦ ᨯᩦ......ᨷᩢ ᨠᩫ ᨴᨠ᩺ ᨠᩣ ᩀᩣ ᩱᨸ ᩋᩬᩁ ᩉ᩶ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶。ᩕᨲᩣ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩁ ᩈᩦ ᩮᩁᩬᩥ ᩱᩈ,ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨩᩥᩅᩥ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩓ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ。 (ᩋ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩮᩮᩈ ᨶᩭ᩶、ᩅᩤ᩶ ᩮᨵᩤ᩶)