new tai | old tai | 中文

ᨠᩣ ᩃᩥ“ᩮᨵᩬᩥ ᨶᩦ ᩰᨴ” ᨾᩬ᩵ᩁ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷ ᨻᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩉᩣ ᩉᩣ

作者: 时间:2020-06-12 15:26:19

0609-01YWB-010-93478-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪇ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨾᩬ᩵ᩁ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷ ᩮᩮᨪ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨣᩫ ᩉᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᨹᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠᩁ,ᨣᩫ ᨴᩗᩢᩣ ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨠᩣ ᨪᩨ ᨡᩬᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩥ ᩉᩫ ᨾᩬᩁ ᩓ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨳᩥ,ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨡᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨳᩥ ᨩᩥ ᨶᩬ᩷。

ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨣᩫ ᨪᩨ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ。